Bulletin Store nan Ako


Nagbatug ako magbasa sin diario san siguro matapos na ako sa Grade 4 o batug san Grade 5. Nagbatug lang ako sa komiks, tapos pag abut san Grade 6, an pinsan ko sa Manila, mahilig sa basketball, kaya nagbatug ako magbasa man sa Sports pages.

Dati, Manila Bulletin ginbabasa ko kay mas damo an komiks kaysa sa ibang diyaryo. Nan amo man an diyaryo na nasa balay san pinsan ko. Pero san nagbabasa na ako san ibang parte san diyaryo, lalo na an mga balita, magayun man palan Philippine Daily Inquirer. San Grade 6 ako, gin bayadan na san ina ko an Bulletin Store para sa uruadlaw na diario. Nan nag aabut sadtu an diario pagkahapon, kay pano via Philippine Airlines na an unang biyahe sa Manila udtu naKaya mababasa mo an barita sa Pilipinas pagkahapon na. Sinda lang sadto an nagpapabakal sin diario sa banwa.

Philippine Star’s banner is still on display at Bulletin Store. This is where the author would spend time reading Pocket Komiks.

An nadudumduman ko sa Bulletin Store, nasa dating lugar ina san Robertson’s, kanto san De Vera nan Rizal Street. Pero aram ko, dili ina an nauna nindang lugar, pero dili ko na madumduman kun diin. Didi ako sadto ginbabakalan san ina ko sin Funny Komiks, an paborito ko si Niknok nan Planet Opdi Eyps. San nasa sekundarya na ako, naglipat sinda sa plasa. Amo na niyan an lugar ninda. 

Pagkakahapon, makikita mo an mga tawo (an iba estudyante) nababasa sin tabloid o komiks (wara pa sadto sin telebisyon, pero puewde ka na magrenta kara Gamil or F. E. Lee). Nadudumduman ko pa sadto nagbabakal sin pocket komiks (it’s called such because it can fit your pocket, it’s approx. 5″ x 4″ in size), an titulo san komiks, Action. Sa komiks ako nakaaram magbasa nan mag gamit san Tagalog.

Gustuhunon ko sadto an column ni Mon Tulfo, On TargetAn pamati ko sadto, siya an saro sa mga nagmamakulog na magmayad an bansa niyato. Did nagbatug an pagbilib ko sa Philippine Daily Inquirer.

The current location of Bulletin Store is at Plasa. Back in the days, you would see people sitting just outside the store and reading local comic books or tabloids.

Maswerte niyan an mga kabatitan kay may internet na. Sadto, kun wara ka kwarta ka, mahanap ka sin lugar or tindahan na may mga libro o komiks o diario para makabasa. Kaya an batit ko na sanay mag-Google lang, gintutukduhan ko sin manu-mano na pag research.

This entry was posted in Education, Media and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Bulletin Store nan Ako

 1. tina berenguer peralta says:

  Very nostalgic story about the early times in Sorsogon. What our children lack are books at an early age, however it is understandable that our children lack these from their parents because poverty prevents a lot of things that will help our children have access to children’s books. We should try and make a library in Sorsogon that will only hold in the shelves, children’s books. tina b. peralta.

  • sorsogoncity says:

   I missed your comment and only saw it two weeks ago. And only now I can comment back – glad to know you have such aim. My wife and I are bookworms, and it seems we also rubbed it to our eldest.

   We shipped most of our books to Sorsogon, with possible library in mind. Initially it will be at home, but we plan to continue collecting books and find a way to share it to more readers. With your comment, I am thinking that children’s library might be more impactful.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s