Bagyong Yolanda – Pag Hurup-hurop


Namunduun ako san mga nakita ko sa telibisyon. Makahahaya!

An bilas ko na opisyales san EMS sa Albay pinadara ni Gov. Salceda sa Leyte via Roro/Maharlika Highway. Pero dili sinda nakaabot sin Tacloban City kay may mga harang an agihan. An isturya san sister-in-law ko, nagtawag kuno an bilas ko sa sa iya para lang mag isturya na may nagrani kuno na mag-ina – naghahagad sin bulong kay may kalintura an batit; maski kuno dili na an pagkaon, bulong lang. Wara man maihatag an bilas ko kay nabilin an equipment/supplies ninda kay nagralakaw na lang. For 24 hours, they didn’t have enough sleep trying to reach their destination by foot. An mga gadan kuno nakakalat sa highway!

Nadumduman ko lugod an Bagyong Sisang na kun hain damu man na Sorsoganon an namatay kay dahil man sana na haragtaasun na mga balud (aka storm surge). Pero siguro, dili na natun makukumpara kay san panahon wara sin internet/mobile nan mas diyut an tawo. Pero maski papan-o, an hinagpis san mga kababayan ta, pareho lang.

An hapot, preparado daw an mga opisyales natun sa Sorsogon para sa next Big One – pag-tiris san bulod o linog man o bagyo? Dili ko man ini ginhahagad, pero sa panahon niyan na bagan buang (o makabubuang) an panahon, dili ka makasigurado na an nangyari sa Leyte dili p’wede mangyari sa ibang probinsiya. An Bohol ngani, ni-linog na, gin-bagyo pa! Dapat maging handa intiru, dili lang an mga opisyales san gobiyerno.

 Pero maski na nano pa man an nangyari sa Leyte, Samar nan mga kararani – an Pilipino, pirmi nabangon; amo ini an nangyari sa mga Sorsoganon pagkatapos san Sisang.

Ingat tabi kamo!

Advertisements
This entry was posted in Natural Disasters, Point of View of a Sorsoganon and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Bagyong Yolanda – Pag Hurup-hurop

 1. anna says:

  medyo recent pa an experience san sorsogon sa milenyo kaya may mga contingency plans na na nakalatag san yolanda. pero nian iniisiip ko man na kun arog sadto kakusog an bagyo, preparado kaya talaga kita?

  • sorsogoncity says:

   Hi Anna,

   Siguro magbatug na an banwaan, lain lang ang LGU, mag isip-isip kun papan-o mag preparar. Basi dili man syento porsyento na preparasyon, pero siguradong makatabang.

   Pareho san evac center, safe pa kaya an Pilot school as evac center and those that are nearby the coastlines? Kaipuhan siguro maaraman nano an safe distance from the beach pag, halimbawa, 20ft an storm surge.

   An tiyoun ko gin butangan sin plywood an glass windows ninda. Niyan pa naman, uso na an may glass windows sa may staircase. Risky na mabuong an bintana.

   Pero an Diyos lang talaga an nakaaram san mangyayari. Pero dili man maraut na mag preparar.

   Dios mabalos!

 2. Pingback: In Yolanda’s wake, memories of Filipino resiliency | Sorsogon City

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s