May mga nakikita pa tabi kamo na Tabili o Alitaptap nan Nababati na Gangis nan Tuko?


Over the weekend, I stayed overnight at the hills of Tanay, which has very few residents along the road.

Karibok san mga gangis habang nagmi-meeting kami nan igwa sin tabili sa gilid-gilid nan sa mga kisame san cottages. The best part, igwa sin alitaptap sa may cottage namun!

The place reminded me my hometown, Sorsogon, 20 years ago.

Kaawat ko na dili nakakita sin alitaptap sa Sorsogon, siguro more than 15 years na (Donsol has created a tourism attraction out of the fireflies). Harain na daw sinda? Maski tabili wara naman ako masyado nakikita. Lalo na an tuko, na bihira na ngani nababati san nagdadaku ako, lalo na niyan. 

Mayad ngani, may gangis pa man maski sa Brgy. Bibincahan.

Mabalik pa kaya ini na mga insekto o permamenete na sindang wara? Makamumundo lamang kay an mga kabatitan, dili na sinda makakita san mga buhay na tabili, tuko o alitaptap man lang.

Google can never replace the experience.

This entry was posted in Point of View of a Sorsoganon and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to May mga nakikita pa tabi kamo na Tabili o Alitaptap nan Nababati na Gangis nan Tuko?

  1. yvonnenovela says:

    Dakul pa tabi samuya 😝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s