Orosipon – Manga Batit Kami Sadto


In the last 15 years that I would visit my hometown, I noticed the streets are deserted after 5pm. At first, I was wandering where all the kids were? Then I saw my sister – watching TV soaps.

Nagdaku ako sa Brgy. Bibincahan. San panahon namun, wara pa sin TV signal, pero an iba na kakanam ko o an mga pinsan ko, igwa sin Betamax; an saru ko na pinsan sa Brgy. Talisay, igwa sinda sin VHS player. Kami wara sin maski nano an video players, nakinumbalay lang kami, lalo na kun may bag-o na titles sa Gamil (originally located sa may dating Kristina’s Pizza House) or Young’s (natatandaan ko na harani ini dati sa Mike and Gerry sa Rizal St.) video rental shops.

Dahil ngani dili pirmi igwa sin bag-o na video titles, nagkakaranam na lang sa luwas. Nagdaku ako sa kanam na aragawan base (nagbibilang ako sadto sin gasgas sa siko nan tuhod kay pirmi nadadapa sa grounds san Colegio de la Milagrosa), sipa, taguan nan tubig-tubigan.


An makunswelo sa grupo namun sa Bibincahan kay maski high school na, nagkakaranam pa gihapun hanggang 3rd year siguro. Amo ini an pinakamasakit pag an mga gurang nagkakaranam sin taguan kay oras an bibilangun mo pag taya ka!

Nadudumduman ko sadto na an saro sa kakanam ko, high school kami sadi, nagtindog lang siya sa pader na amo man an base san taya! Kaya an taya (ako idto), mabuang na sin kakahanap kun diin na sulok, pero yadto man lang palan sa tungod san base nagtatago! Nadudumduman ko pa sadto na nabuang na an taya kay an urhi na ginhahanap, nagpani-gabi nguna bago nagbalik sa karanam.

Sadto, habang nagtataraguan, may mga nahuhulog sa kahoy, kinaragat san hantik nan kun nano pa na remalaso pero dili man seryoso.

May mga karanam kami sadto sin sarabadan sin nagtugas na duta/labuy. May mga insidente sadto na napurak na lang an duta pag natamaan ka, tapos may mga nakadukot pa na diyut sa t-shirt mo. Pag irog sadi an tama mo, malamang lamang may lata ka pag-uli mo!

Uso man an ralaban sin lawa. Maski papan-o, na-experience ko an maghanap sin lawa sa mga makahoy. Wara man kami nahanap san pinsan ko kay kinuyog kami sin bubuyog; didto ko lang naaraman na dili palan ako buntol!

Maliban sadi, an basketball uso man lalo na pag bakasyon kay may liga an barangay. Igwa man sadto na panahon na nagkakanam kami sin Sepak Takraw didto sa open ground sa kaiping namun. Makunswelo kay an court mas saday sa official Sepak Takraw court, kaya dapat creative ka pag gusto mo mag-drop san takraw (ball) sa sulod. Kadalasan pirmi luwas an bola lalo na nagbabatug-batug pa lang kami.

Pag didumdum ko sadto an buhay namun magbararkada san elementary hanggang high school, maski wara sin FB, Twitter or PS2 (pero an iba igwa sin Family Computer), pareho man lang an level of fulfillment nan san mga batit niyan. Kaya lang sa opinyon ko, an kaibahan, dili na ma-appreciate san mga batit niyan kun nano an igwa ninda sa palibot kay adto lang sinda sa harap san TV or nagkakanam sin video games. Minsan, giniisip ko, dahil san technology, medyo nabawasan an interpersonal skills san mga batit, e.g. magkaiping na lang, nag IM pa or email sa kada saru, o maaway sa IM or sa email maski may landline man.

Pero maski nano pa an kaibahan san henerasyun ko nan an niyan na mga batit, naniwala ako na an batit pirmi batit – mahanap sinda sin bagay na diin sinda maugma!

Advertisements
This entry was posted in Entertainment, Point of View of a Sorsoganon and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s