Gallery – Wara na an Sirong san Gabaldon Building san Pilot School


Dati may sirong pa ini na Gabaldon Building (principal's office na corner ini). Didi nagtatarago an mga pupils kun nagkakaranam sin tagu-taguan.

Advertisements
This entry was posted in History, Hobbies, Photography, Point of View of a Sorsoganon and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Gallery – Wara na an Sirong san Gabaldon Building san Pilot School

  1. els says:

    amo ini na sirong an site kanaman san pupils sadto. nagtataratsian sa sirong. naghahanap sin hantik nan dwende. hahahaha.
    pano manamukon ini na sirong niyan. ginbabaha kon nag-uuran. warang sin drainage so stock an water sa sulod.. wara na sin nakalinis didi sa sirong. with the increase of dengue mosquitoes and their victims, safer kon closed na ini.
    whenever i see it, may pung-aw man ako na namamatean pan-o amo man iyan an ginkakadtuan mi in early 60’s.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s